2903654
HPRxt6WimSWc7xYkC6wD6/Mw9JO0B89smwFvBi/XKqjLSSvgRB7kbITLW9hCLR/v
Trang chủ
0
Trường THCS
Xuân Tường
.

Bài văn về bố xúc động của cô trò nhỏ

"Bố ơi! Con nhớ bố lắm! Biết đến bao giờ bố và em trở về ngôi nhà mình để cả nhà lại sống như ngày xưa hả bố? Con nhớ bố lắm bố ơi!"
.